FSFV

Doc. dr Dragan Krivokapić: Zdravi stilovi života na Fakultetu za sport

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore posvećuje značajnu pažnju promociji zdravih stilova života kroz studijske programe koji su usklađeni sa studijskim programa na istim i srodnim evropskim fakultetima. O zdravim stilovima života i stvaranju kadra koji će odgovoriti na potrebe društva razgovarali smo sa doc dr Draganom Krivokapićem, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

U školama se počeo izučavati predmet zdravi stilovi života. Koliko je važno da se djeca, a i oni u starijem dobu, usmjeravaju u tom pravcu?

Kad je u pitanju predmet Zdravi stilovi života treba poći od činjenice da je zdravlje najveća vrijednost svakog pojedinca i najvažniji resurs svakog društva. Iako ne možemo da utičemo na svoj genetski potencijal, kad je u pitanju sopstveno zdravlje, možemo da izaberemo zdrav način života što podrazumijeva aktivnu ulogu svakog pojedinca u očuvanju svojeg zdravlja, odgovorno ponašanje prema sebi, zatim prema drugim ljudima i svakako prema životnoj sredini. Zdrav način života nije nešto što nam je dato, urođeno, već mora da se uči i razvija tokom života. Iz tog razloga se u završnim razredina crnogorskih osnovnih škola od 2008. godine uvodi ovaj predmet kao izborni, a nedugo nakon toga ulazi i u programe srednjih škola.

Savremeni čovjek živi drugačijim životom nego prije nekoliko decenija kada se još uvijek nije prepoznavala potreba za uvođenjem ovog predmeta u školske programe. Ubrzani razvoj digitalne tehnologije koju su pratila naučna i tehnološka otkrića dovodi do umanjenja fizičke aktivnosti današnjeg čovjeka i ekspanzije pasivnih stilova života, koji uz druge prateće uticaje narušavaju čovjekov zdravstveni status.

Zdravi stilovi života kao predmet treba da, prije svega kod mladih doprinese razumijevanju važnosti održanja i unapređenja zdravlja i da im pomognu u ovladavanju vještinama zdravog načina života.

Vi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore predajete taj predmet. Kakva su dosadašnja iskustva? Kakvo je interesovanje studenata za taj predmet?

Predmet Zdravi stilovi života je uveden na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje od studijske 2011/12. godine, dakle nedugo pošto je postao jedan od izbornih predmeta u našim osnovnim školama. Kao nastavnik koji predaje predmet Zdravi stilovi života od njegovog uvođenja na akademskom studijskom programu Fizička kultura i primijenjenom studijskom programu Sportsko novinarstvo, primjećujem da je za taj predmet interesovanje studenata iz godine u godinu sve veće, što je vidljivo kroz redovno uključivanje studenata u aktivnu diskusiju, pa ponekad i u argumentovane rasprave u kojima često učestvuje veći broj studenata. Najčešće studenti iznose primjere koji se djelimično ili u cjelini podudaraju sa prihvaćenim oblicima ponašanja koji doprinose zdravijim životnim stilovima.

Na Fakultetu će od jeseni biti organizovan i studijski program Zdravi stilovi života. Čini se da Fakultet i UCG ne zaostaju za svjetskim trendovima u ovoj oblasti....

Univerzitet Crne Gore u toku posljednjih nekoliko godina sve intenzivnije preduzima niz značajnih mjera kojima se koncepcija rada svih univerzitetskih jedinica programski usklađuje sa nastavnim planovima i programima studija na istim i srodnim fakultetima u Evropi. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je u skladu sa pomenutom koncepcijom Univerziteta preduzeo niz postupnih koraka koji će omogućiti uporedivost naših studijskih programa sa Evropskim kvalifikacionim okvirom, i stvaranju kadra koji će odgovoriti potrebama društva.

Od naredne 2017/18. studijske godine na osnovnim akademskim studijama Fizička kultura i zdravi stilovi života, jedan od dva ponuđena modula biće modul: Zdravi stilovi života, dok će jedan od dva akademska magistarska studijska programa biti: Fizička kultura i zdravi stilovi života. Ovaj podatak možda najbolje ilustruje u kojoj mjeri se na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje posvećuje pažnja promociji zdravih stilova života kroz navedene studijske programe koji su u velikoj mjeri koherentni sa koncepcijama i nastavnim planovima studijskih programa na istim i srodnim evropskim fakultetima.

Ako se uzme sve rečeno u obzir, kakva je vaša poruka mladima?

Imajući u vidu da je već svima očigledno da mlade generacije sve više provode slobodno vrijeme na pasivan način, sjedeći prekomjerno ispred računara i televizora, okruženi daljinskim upravljačima i držeći neprekidno mobilne telefone u rukama, poručio bih našoj omladini sljedeće: Što više kretanja i boravka na čistom vazduhu; više druženja i međusobne komunikacije umjesto formalnih i površnih kontakata preko društvenih mreža; razvijanje međusobne saradnje, tolerancije i timskog rješavanja problema; umanjenje i potpuno otklanjanje vršnjačke agresije u školama; formiranje znanja o zdravoj ishrani i njihovo prihvatanje; usvajanje znanja o pozitivnom uticaju rekreativnih aktivnosti na očuvanje i poboljšanje zdravlja kao i stvaranje odgovarajućih navika; redovna preventivna kontrola zdravstvenog statusa i sl. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


ZDRAVI STILOVI života na Fakultetu za sport (Pink M, 13. mart 2017.g.)


Univerzitet Crne Gore uvodi studijski program Zdravi stilovi života (CdM, 13. mart 2017.g.)


Zdravi stilovi života na Fakultetu za sport (Univerzitet Crne Gore, 13. mart 2017.g.)

14.03.2017. 20:45

Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2018 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player