FSFV

Krajnji rok za prijave učesnika je 15. januar 2014. godine

Za 11. međunarodnu naučnu konferenciju o transformacionim procesima u sportu "sportska dostignuća"

Zbog velikog interesovanja za prijavljivanje svojih radova za izlaganje na 11. međunarodnoj konferenciji o transformacionim procesima u sportu "sportska dostignuća" i učešće na 10. jubilarnom Kongresu Crnogorske sportske akademije, krajnji rok za prijavljivanje je produžen do 15. januara 2014. godine.

- Do sada je prihvaćeno 85 adekvatno pripremljenih radova od strane autora sa svih strana svijeta, prije svega Brazila, Bugarske, Kanade, Hrvatske, zatim Češke, Finske, Irana, Japana, Kosova, Makedonije, Malazije, Portugala, Rumunije, Srbije, Slovenije, Spanije, Tajlanda, Turske, Velike Britanije, kao i iz Crne Gore – ističe prof. dr Duško Bjelica predsjednik priređivačkog odbora.

Profesor Bjelica dalje ističe: Navedeni naučni radovi su prijavljivani po ponuđenim sekcijama, tako da bi vrijedno bilo istaci da su autori prepoznali sljedeće sekcije u okviru konferencije koju organizuje Crnogorska sportska akademija kao referentno mjesto za izlaganje svojih naučnih dostignuća. Prije svega, na predstojećoj naučnoj konferenciji, rad će se odvijati u sljedećim sekcijama: sportska ishrana, adaptivna fizička aktivnost, sportski menadžment, sociologija sporta, pedagogija sporta, statistika u sportu, biohemija, biomehanika i molekularna biologija u sportu, koučing, zdravlje i fitnes, motorno učenje, fizičko vaspitanje, psihologija sporta, rehabilitacija u sportu i testiranje u sportu.

Tradicionalno, ovaj događaj se odvija u prvoj sedmici aprila, a ove godine u Podgorici. Autori prijavljenih radova, koji u produženom roku prijave svoje radove, biće najkasnije obaviješteni o prihvatanju istih do 1. februara 2014. godine. Tada će biti utvrđena konačna lista učesnika. Odmah potom će biti pripremljen program rada, gdje će biti detaljno razrađen raspored izlaganja koji će se odvijati paralelno na dva jezika, crnogorskom i engleskom.

- Takođe je vrijedno naglasiti da će svi prihvaćeni radovi biti štampani u Zborniku sažetaka sa adekvatnim ISNB brojem, dok će adekvatno izloženi radovi steći pravo da se nađu u renomiranom crnogorskom naučnom časopisu "Sport Mont" koji izlazi na crnogorskom jeziku uz sažetak na engleskom jeziku, a isti je indeksiran u EBSCO citatnoj bazi. Sa druge strane, najbolji radovi će biti predloženi za objavljivanje u časopisu "Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine" koji, takođe izdaje Crnogorska sportska akademija, a koji se pored EBSCO citatne baze, nalazi još u sedam međunarodnih citatnih baza, dok je kod SCOPUS-a i THOMSON REUTERS-a u toku evaluacija istog – zaključio je prof. dr Duško Bjelica.


(Klik na sliku za uvećanje)

06.01.2014. 10:11

Dodjela diploma svršenim studentima na svečanosti povodom proglašenja najboljeg sportiste CG 2013

U srijedu, 25.12.2013. godine na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću u 12,00 h

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Osnovne akademske studije

Bulatović Bojan, Arslanović Kenan, Trailović Stevan, Stanišić Zoran, Kujović Vladimir, Božović Veselin, Bogadnović Radovan, Obradović Marinko, Mešter Slobodan, Radnjić Janko, Vukotić Branko, Đurović Anđela, Knežević Nenad, Nikolić Gordana, Lekić Petar, Mihailović Vladan, Pavićević Jadranka, Koprivica Milan, Ognjenović Milena, Nenezić Tamara, Maltez Jovana, Prekratić Zdravko, Čurović Nikola, Mijović Ivan, Mitrović Ivana i Aranitović Kristina.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI NOVINAR - Osnovne primijenjene studije

Kalač Lejla, Lješković Marinko, Vukotić Vukica, Šljukić Boris, Barjaktarović Dražen, Milatović Milosav, Milonjić Vujadin, Milović Danilo i Radulović Nebojša.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI TRENER - Osnovne primijenjene studije

Vukotić Miljan, Marković Igor, Kovačević Dragica i Tomašević Srđan.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Postdiplomske – specijalističke akademske studije

Mijušković Marko, Đenadić Sanja, Jurković Kristina, Pavićević Milan, Arslanović Kenan, Batrović Velika, Tomić Jovana, Žegarac Dane, Pavićević Jadranka, Živković Nenad, Brković Mašan, Bulatiović Bojan, Ražnatović Nina, Nikolić Gordana i Šabotić Selman.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Postdiplomske magistarske akademske studije

Mirković Đorđe i Vasiljević Ivan.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - SPORT I FITNESS - Postdiplomske – specijalističke primijenjene studije

Đukić Marko, Marojević Marija, Radović Saša, Mihailović Ljubica, Radlović Aleksandar, Jovanović Maja, Kovačević Božidar i Cupać Tamara.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKO VASPITANJE DJECE Postdiplomske magistarske primijenjene studije

Dakić Saša.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE
ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ – FIZIČKA KULTURA ( STARI SISTEM STUDIRANJA)

Žugić Žarko i Saičić Miloš.


Proglašenje u srijedu u Nikšiću ("Dan", 20. decembar 2013.g.)


Proglašenje najboljeg sportiste u 2013.g. na Fakultetu


19.12.2013. 14:20

Prijave kandidata do 15. decembra 2013. god.

Kongres Crnogorske sportske akademije 03-06. april 2014. god.

05.12.2013. 10:40

Vaterpolo savez CG i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje potpisali sporazum o poslovnoj saradnji

Vaterpolo savez Crne Gore i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje potpisali u Nikšiću sporazum o poslovnoj saradnji

Potpisan sporazum o saradnji između VPSCG i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje ("Portal Analitika", 25. novembar 2013.g.)


Zajednički do uspjeha ("Vijesti", 24. novembar 2013.g.)26.11.2013. 13:49

Kongres CSA u aprilu 2014. godine

Prijave do 15. decembra 2013. god.
15.11.2013. 00:10

Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2015 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player