FSFV

Dodjela diploma svršenim studentima na svečanosti povodom proglašenja najboljeg sportiste CG 2013

U srijedu, 25.12.2013. godine na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću u 12,00 h

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Osnovne akademske studije

Bulatović Bojan, Arslanović Kenan, Trailović Stevan, Stanišić Zoran, Kujović Vladimir, Božović Veselin, Bogadnović Radovan, Obradović Marinko, Mešter Slobodan, Radnjić Janko, Vukotić Branko, Đurović Anđela, Knežević Nenad, Nikolić Gordana, Lekić Petar, Mihailović Vladan, Pavićević Jadranka, Koprivica Milan, Ognjenović Milena, Nenezić Tamara, Maltez Jovana, Prekratić Zdravko, Čurović Nikola, Mijović Ivan, Mitrović Ivana i Aranitović Kristina.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI NOVINAR - Osnovne primijenjene studije

Kalač Lejla, Lješković Marinko, Vukotić Vukica, Šljukić Boris, Barjaktarović Dražen, Milatović Milosav, Milonjić Vujadin, Milović Danilo i Radulović Nebojša.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI TRENER - Osnovne primijenjene studije

Vukotić Miljan, Marković Igor, Kovačević Dragica i Tomašević Srđan.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Postdiplomske – specijalističke akademske studije

Mijušković Marko, Đenadić Sanja, Jurković Kristina, Pavićević Milan, Arslanović Kenan, Batrović Velika, Tomić Jovana, Žegarac Dane, Pavićević Jadranka, Živković Nenad, Brković Mašan, Bulatiović Bojan, Ražnatović Nina, Nikolić Gordana i Šabotić Selman.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Postdiplomske magistarske akademske studije

Mirković Đorđe i Vasiljević Ivan.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - SPORT I FITNESS - Postdiplomske – specijalističke primijenjene studije

Đukić Marko, Marojević Marija, Radović Saša, Mihailović Ljubica, Radlović Aleksandar, Jovanović Maja, Kovačević Božidar i Cupać Tamara.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA
STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKO VASPITANJE DJECE Postdiplomske magistarske primijenjene studije

Dakić Saša.

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE
ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ – FIZIČKA KULTURA ( STARI SISTEM STUDIRANJA)

Žugić Žarko i Saičić Miloš.


Proglašenje u srijedu u Nikšiću ("Dan", 20. decembar 2013.g.)


Proglašenje najboljeg sportiste u 2013.g. na Fakultetu


19.12.2013. 14:20

Prijave kandidata do 15. decembra 2013. god.

Kongres Crnogorske sportske akademije 03-06. april 2014. god.

05.12.2013. 10:40

Vaterpolo savez CG i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje potpisali sporazum o poslovnoj saradnji

Vaterpolo savez Crne Gore i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje potpisali u Nikšiću sporazum o poslovnoj saradnji

Potpisan sporazum o saradnji između VPSCG i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje ("Portal Analitika", 25. novembar 2013.g.)


Zajednički do uspjeha ("Vijesti", 24. novembar 2013.g.)26.11.2013. 13:49

Kongres CSA u aprilu 2014. godine

Prijave do 15. decembra 2013. god.
15.11.2013. 00:10

Proglašenje najboljeg sportiste u 2013.g. na Fakultetu


Proglašenje u srijedu u Nikšiću ("Dan", 20. decembar 2013.g.)


05.11.2013. 15:51

Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2015 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player