FSFV

Raspored ispita za avgustovski rok akademske 2014/15.

Studijski program: Fizička kultura /osnovne akademske studije/
I godina
II godina
III godina

Primijenjene osnovne studije – Sportsko novinarstvo
I godina
II godina
III godina

Osnovne primijenjene studije – Sportski treneri
I godina
II godina
III godina

Akademske specijalističke postdiplomske studije fizičke kulture
Specijalističke – postdiplomske primijenjene studije – Sport i fitness
Specijalističke – postdiplomske primijenjene studije – Sportski menadžment

Akademske postdiplomske magistarske studije fizičke kulture
Primijenjene postdiplomske magistarske studije /fizičko vaspitanje djece/

21.07.2015. 02:07

Studijski program - Fizička kultura: Rang lista kandidata


30.06.2015. 18:40

Eksterni oglas Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi

Pozivaju se lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici da se prijave na eksterni oglas Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2015/16 godinu.


30.06.2015. 12:47

Odluka o imenovanju prodekana

26.06.2015. 12:46

Izbor Dekana


(Klik na sliku za uvećanje)


Stevo Popović dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću ("CdM", 19. jun 2015.g.)


Stevo Popović novi dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje ("Vijesti", 19. jun 2015.g.)


UCG: Popović izabran za dekana Fakulteta za sport ("Portal Analitika", 19. jun 2015.g.)

08.06.2015. 21:30

Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2015 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player