FSFV

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje još 65 slobodnih mjesta


Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje još 65 slobodnih mjesta (Portal Analitika, 17. jul 2016.g.)


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje: Još 65 slobodnih mjesta za brucoše (CdM, 17. jul 2016.g.)

18.07.2016. 20:51

Srđan Redžepagić: Sport i nauka trebaju privredi

Razgovor sa dr Srđanom Redžepagićem, profesorom ekonomije i koordinatorom centra za međunarodnu saradnju Univerziteta "Sofija Antipolis" u Nici


(Klik na sliku za uvećanje)
12.07.2016. 23:45

Rezultati drugog upisnog roka – Studijski program „Fizička kultura“
11.07.2016. 17:22

Obavještenje – Prijava ispita za avgust

O B A V J E Š T E NJ E

PRIJAVA ISPITA ZA AVGUST JE U TOKU I TRAJE DO 18.07.2016. GODINE. STUDENTI MOGU PRIJAVITI SVE PREDMETE KOJE SU POČETKOM GODINE PRIJAVILI DA SLUŠAJU. IZNOS UPLATE ZA JEDAN ISPIT JE 7.50 EURA. (žiro račun fakulteta: 510-22528-65)

ISPITI ĆE BITI ODRŽANI U PERIODU OD 29.08. DO 16.09.2016.GODINE.

NAPOMENA: STUDENTI KOJI NIJESU ZAVRŠILI SVOJE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA FAKULTETU NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE ZA AVGUST.

06.07.2016. 14:09

Damir Sekulić: Jezik nam je šansa

Razgovor sa doktorom Damirom Sekulićem, redovnim profesorom Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Splitu


(Klik na sliku za uvećanje)
06.07.2016. 13:03

Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2015 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player