FSFV

Agenda povodom Dana Fakulteta

Agenda povodom Dana Fakulteta u PDF formatu03.06.2015. 17:48

Konkurs za izbor dekana FSNK

25.05.2015. 12:11

Doc. dr Stevo Popović V.D. dekana


Stevo Popović izabran za v.d. dekana Fakulteta za sport ("Vijesti", 15. maj 2015.g.)


Popović zamijenio Vujovića ("Dan", 16. maj 2015.g.)

16.05.2015. 02:38

Dopis dekanima o roku za izmirenje školarine

14.05.2015. 11:06

Otvorena XII Međunarodna naučna konferencija CSA

Pozdravna riječ prof. dr Duška Bjelice, predsjedavajućeg XII-te Međunarodne naučne konferencije CSA pod nazivom „Transformacioni procesi u sportu“, Podgorica – 03.04.2015. godine

Nakon skoro godinu dana intenzivnog rada na pripremi ove Konferencije sa zadovoljstvom možemo konstatovati da se uloženi trud isplatio i da će naš posao donijeti vidljive rezultate adekvatne i primjenjljive u našoj struci. Naravno za one koji to žele i razumiju. Za to zasluge ne pripadaju samo nama već uvaženim i eminentnim učesnicima iz 22 države sa 4 kontinenta koji će u toku trodnevnog rada na više nivoa, u raznim oblastima i sa mnogo aspekata dati svoja viđenja na temu transformacionih procesa u sportu. Na ukupno 94 prihvaćena i pažljivo odabrana rada potpisuje se 166 autora i koautora.

Iako postoje individualni sportovi, bavljenje sportom ne može da bude individualno, jer su i pojedinci, čija je specijalnost individualni sport, uključeni u rad sa trenerima i ostalim sportistima u sportskoj organizaciji. Svaka sportska organizacija, svi klubovi i slični organizovani ili neorganizovani skupovi pojedinaca, koji se sistematski bave sportom, nazivaju se sportskim grupama.

Čas treninga je cjelovit, logički zaokružen, vremenski ograničen dio trenažnog procesa, sa stalnim sastavom učesnika približno jednakih predznanja, tokom kojeg se, zajedničkim radom trenera i sportista, rješavaju određeni tehničko-taktički i kondicioni zadaci. Iako pojedinačni čas treninga predstavlja jednu cjelinu, valja imati na umu da je on samo dio u nizu, konkretnim elementima bogate i raznovrste cjeline, povezan i spojen kako sa prethodnim, tako i sa narednim treninzima, koji su objedinjeni opštim ciljem, prije svega za uspješno završavanje aktuelnog ciklusa takmičenja.

Upravo izvornost tematskog okvira naše Konferencije, koji sadržajnošću zahvata širinu svih potrebnih sportskih postulata ukazuje da naša želja da dosegnemo do toga šta su to danas sportska dostignuća u mnogim sportskim kategorijama i da im se sa naučnim i spisateljskim senzibilitetom da ovovremenski značaj.

Svi prezentovani radovi će biti objavljeni u našim međunarodnim časopisima Sport Mont i Montenegrin Journal of sport science and medicine koji se trenutno nalazi u 46 međunarodnih indeksnih baza što sa ponosom stalno ističemo.

Posebno bih se zahvalio na pruženoj pomoći Priređivačkom i Naučnom odboru konferencije, zatim Počasnom odboru na celu sa predsjednikom Vlade Crne Gore gospodinom Milom Djukanovicem i Organizacionom odboru kao i rektoru UCG sa svojim saradnicima koji su nesebično podržali ovaj skup i svojskim zalaganjem i velikom posvećenšću doprinijeli da danas u Crnoj Gori imamo uspješnu sportsku priču sa gledišta novih metodologija i tehnologija rada u sportu.

Smatramo da samo tako možemo dalje.


Izjava doc. dr Steva Popovića za Radio Crne Gore (tonski zapis):Održana XII Međunarodna konferencija „Sportska dostignuća“ (Ministarstvo prosvjete Crne Gore, 3. april 2015.g.)

04.04.2015. 01:08

Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2015 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player