FSFV

Pronađi

Konferencija CSA mjesto susretanja ljudi i ideja

Za svaku pohvalu je činjenica da je danas crnogorska sportska nauka „vidljiva“ sa dva kvalitetna časopisa o kojima je potrebno govoriti kao vrijednosti „po sebi“, ali i kao „pokretaču“ brojnih promjena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkoj djelatnosti – kaže profesor Milošević.

Baš kao što je u sportu teže sačuvati tron, nego osvojiti ga, tako je i misija stalnog napredovanja međunarodne naučne konferencije „Transformacioni procesi u sportu“ jedan od najtežih zadataka koji vrijedni crnogorski naučni istraživači ispunjavaju iz godine u godinu – ocijenio je redovni profesor sportskih nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost Vojvodine, prof. dr Zoran Milošević. On za web portal Univerziteta Crne Gore govori o predstojećoj konferenciji, koja će od 30. marta do 2. aprila biti održana u Budvi, njenom značaju, partnerstvu, ali i o tome šta je najbolja zaloga za budućnost.

Novosadski Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja partner je naučnoj konferenciji Crnogoske sportske akademije “Transformacioni procesi u sportu”. Koliko su konferencije ovog tipa važne za jačanje intelektualnog i naučnog kapitala?

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, ponosan na svoju 43 godine dugu tradiciju, s jednakim zadovoljstvom gleda i na dostignut nivo razvoja, a posebno na vlastite perspektive u odnosu na izazove vremena i „prostore“ djelovanja. Jedan od preduslova optimizmu takvih futurističkih vizija jeste i jačanje regionalnih veza s ciljem uspostavljanja partnerstva u međusobnoj evaluaciji nastavno-naučnih kapaciteta, jer kao što dolazimo na Konferenciju da „vidimo druge“, tako i drugi dolaze da „vide nas“. Jednostavnim rečnikom rečeno, živimo u vremenu intenzivne razmjene informacija, u kome svaka predrasuda, zasnovana na „slavi sjećanja“, usporava dinamiku razvoja, posebno u oblastima visokog obrazovanja i primenjenih naučnih istraživanja (sportske nauke), gde „intelektualni kapital“ igra najznačajniju ulogu.

Govorite o razmjeni znanja?

Za nas je izuzetno važno da naši nastavnici-istraživači razmjenjuju iskustva na adresama „susretanja ljudi i ideja“, među kojima CSA ima posebno mjesto, upravo zbog svojih neuporedivih komunikacijskih vrijednosti. Naše partnerstvo se gradi na ideji neprestanog učenja, jer, u ovom vremenu u kome svi tragamo za kontinuitetom stvaralaštva, nije li najmudrije slijediti misao da „u životu nema prijatelja niti neprijatelja – postoje samo učitelji“. Mi smo tu da učimo i zato smo za ovogodišnju Konferenciju, pored već renomiranih istraživača, u naš novosadski „tim“, uvrstili i 15 studenata osnovnih i master studija, koji će svojim prisustvom biti najbolji zalog našem partnerstvu i u budućnosti.

Znači li to posredno da je Konferencija CSA uspjela da ostvari misiju stalnog napredovanja i unapređenja kvaliteta?

Baš kao što je u sportu teže sačuvati tron, nego osvojiti ga, tako je i misija stalnog napredovanja Konferencije, jedan od najtežih zadataka, koji vrijedni crnogorski naučni istraživači ispunjavaju iz godine u godinu. U početku je „generator“ pozitivnih promjena bio izbor destinacije, mogućnost publikovanja radova, tematska širina, da bi ubrzo njena, regionalna i puna međunarodna dimenzija, iskazana u naučnoj izuzetnosti plenarnih predavača i afirmisanih istraživača, aktuelnim i aplikativnim radionicama, kao i podsticanju mladih istraživača, bila moćan „vjetar u jedra“ stalnoj želji za prevazilaženjem prethodno uspostavljenog nivoa kvaliteta. Međutim, kvalitet, koliko god da se „osvaja“ timskim i kontinuiranim radom, vrlo često kreiran je vizijom i posvećenošću ljudi koji predstavljaju neiscrpan „izvor“ inovacija u organizovanju Konferencije, ali i garant njihove uspešne realizacije. Ne bez razloga, i ovoga puta želim da istaknem da su prof. dr Duško Bjelica i doc. dr Stevo Popović, upravo ta neizostavna personifikacija „brenda“ kontinuiranog napredovanja.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i CSA izdaju i dva kvalitetna časopisa iz oblasti sportskih nauka, koji se dobro kotoraju u referentnim bazama...

Za svaku pohvalu je činjenica da je danas crnogorska sportska nauka „vidljiva“ sa dva kvalitetna časopisa o kojima je potrebno govoriti kao vrijednosti „po sebi“, ali i kao „pokretaču“ brojnih promjena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkoj djelatnosti koje su, bar iz našeg novosadskog ugla, imale snažan podsticajni karakter. Naime, fokus na broj radova i širinu tematskog zahvatanja časopisa „Sport Mont“, kojim se afirmišu istraživanja manjeg obima i „dubine“, uspješno je nadograđen časopisom „Journal of Sports Science and Medicine“ čiji se kvalitet gradi kroz „citiranost“ rezultata istraživanja i koji kumulativno ishoduju indeksiranjem u brojnim bazama podataka. Međutim, ovoga puta osvrnuću se na činjenicu da je decenijska bitka za princip „rada, pisanja i objavljivanja“, koja je samo materijalizovana navedenim časopisima i nespornim rezultatima „vidljivosti“, daleko više ishodovala u kreiranju atmosfere samopoštovanja i takmičarskog duha, kako unutar vlastite – sportske nauke, tako i u odnosu na druge naučne oblasti. Možda je pretenciozno, ali ne i bez osnova, da je baš u Crnoj Gori na ostacima „starog sistema“ vrednovanja naučno-istraživačkog rada začeta nova „logika“ povezivanja ljudi u kreiranju i upravljanju novih istraživačkih ciljeva. Zato i ne čudi što su oba časopisa gotovo „usvojena“ od drugih, pa pored crnogorskog, imaju još poneko „državljanstvo“. Za kraj, rizikujući da budem i pogrešno shvaćen, ostajem u uvjerenju da je „SportMont“, a sada i „Journal of Sports Science and Medicine“, jedan od posrednih „krivaca“ zašto je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u porodici četrnaest fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na visokom sedmom mjestu u odnosu na broj radova objavljenih na tzv. SCI-listi,. Da bi se „poletjelo“ u naučne visine bila je potrebna je dobra „zemaljska“ priprema – snažan nacionalni i „predvorje“ međunarodnog časopisa. Takvo partnerstvo „uzajamnog izgrađivanja“ treba razvijati i u budućnosti. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Konferencija CSA mjesto susretanja ljudi i ideja (Portal Analitika, 20. mart 2017.g.)


Konferencija CSA mjesto susretanja ljudi i ideja (Univerzitet Crne Gore, 20. mart 2017.g.)

21.03.2017. 01:18

Crna Gora lider u oblasti sportskih nauka

Veoma je važno što Crna Gora ima dva prestižna časopisa u oblasti sportskih nauka, jer ono što se u njima objavljuje predstavlja osnov svih budućih bavljenja sportskom naukom kod nas i daje dobar uvod za sva buduća istraživanja i analize – kaže predsjednik COK-a.

Konferencije poput međunarodne naučne „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“ veoma su važne za podizanje svijesti o značaju sporta i sportske nauke. Sportska nauka daje smjernice za postizanje najboljih rezultata u sportu. Gotovo da nema savremenog sporta ili sportske discipline na koju nauka, odnosno naučna dostignuća, nemaju presudan uticaj – ocijenio je u intervjuu za web portal Univerziteta Crne Gore predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović.

Dugogodišnji ste sportski radnik i neko ko je profesionalno „vezan“ za Crnogorski olimpijski komitet. Kako iz te vizure gledate na sportsku nauku?

Sportska nauka je, kao disciplina, usko povezana sa onim čime se ja bavim, ali i Crnogorski olimpijski komitet u cjelini. U moru aktivnosti koje imamo kao nacionalni olimpijski komitet, veliki dio zauzima i promocija fizičkih aktivnosti, odnosno zdravih stilova života, što je i suština sportske nauke. I sama ideja modernih olimpijskih igara, odnosno njihova suština, jeste povezivanje sporta sa naukom, kulturom, obrazovanjem, a u krajnjoj liniji i istorijom i ekonomijom cijelog društva. Sportska nauka daje, mogu reći, smjernice za postizanje najboljih rezultata u sportu. Gotovo da nema savremenog sporta ili sportske discipline na koju nauka, odnosno naučna dostignuća, nemaju presudan uticaj. S tim u vezi, konsultanti Međunarodnog olimpijskog komiteta izdali su veliki broj publikacija koje pokrivaju ovu tematiku. Neke od najznačajnih, preveli smo i na crnogorski jezik. Međutim, posljednjih par godina i nacionalni i regionalni konsultanti počinju da se bave ovom temom, te imamo niz značajnih publikacija, koje je podržao Crnogorski olimpijski komitet ili olimpijski komiteti iz regiona. Trendu rasta zainteresovanosti za sportsku nauku mnogo je doprinijela i činjenica da veliki broj univerziteta u svijetu, uključujući i Univerzitet Crne Gore, nudi programe koji se bave ovom disciplinom. Stoga je logična dugogodišnja odlična saradnja koju COK ima sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, odnosno sa Univerzitetom Crne Gore.

Crnogorski olimpijski komitet je partner predstojeće međunarodne naučne konferencije CSA „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“. Koliko su manifestacije tog tipa važne za razvoj naučne misli i sportskog duha, ali i pozicioniranje organizatora, njegovih partnera i države?

Za podizanje svijesti o značaju sporta i sportske nauke, manifestacije ovog tipa su veoma važne. Kao što sam rekao, jako mnogo se radi na popularizaciji sporta i sportske nauke u Crnoj Gori, a ova konferencija je korak naprijed, kada je u pitanju pozicioniranje Crne Gore u ovim naučnim krugovima. Iako sam saglasan sa stavovima kolega iz ostalih zemalja bivše Jugoslavije, da kao region zaostajemo za evropskim trendovima, kada je ova disciplina u pitanju, vjerujem da će saradnja sportskih i naučnih radnika i iskustva koja će se prilikom ovakvih susreta razmijeniti, doprinijeti bržem prevazilaženju jaza između nas i razvijenih evropskih zemalja i da ćemo u skoroj budućnosti razvijati sportsku nauku, primjenjivati smjernice koje moderna sportska nauka daje i raspravljati o aktuelnim svjetskim trendovima u ovoj disciplini. Iako traje dosta drugo, ova konferencija predstavlja pionirski poduhvat, a koliko je važna za našu zemlju govori i činjenica da je, zahvaljujući njoj, Crna Gora prepoznata kao lider u regionu u ovoj oblasti.

Sarađujete i sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, koji je visoko pozicioniran u regionu. Kako ocjenjujete taj uspjeh? Šta je, po Vama, ključ njihovog uspjeha?

Prije svega, veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da sarađujem sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje UCG. To je jedno novo, veoma značajno iskustvo za mene, koje mi daje možda i najbolju sliku razvoja sporta i sportske nauke u Crnoj Gori. Takođe, jako mi je drago i to što je olimpizam, kao predmet, zastupljen na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, a čak i u Međunarodnom olimpijskom komitetu pozitivno gledaju na tu činjenicu, jer dokazuje ukupnu posvećenost promociji ideje olimpizma u Crnoj Gori. Iza tako velikog uspjeha Fakulteta stoji velika predanost radu, iskustvo, ali i želja za učenjem i unapređivanjem. Prava je sreća da se na jednom mjestu okupio toliki broj iskusnih, ali i mladih, ambicioznih i otvorenih ljudi, koji dijele istu ili sličnu viziju razvoja sporta. Dakle, vjerujem da iza tog uspjeha stoji veliki rad, iskrena predanost i želja za sticanjem i dijeljenjem novih znanja.

CSA sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje izdaje dva prestižna časopisa iz sportskih nauka - Crnogorski časopis za sportske nauke i medicinu (MJSSM) i Sport Mont. MJSSM je indeksiran u dvije najprestižnije svjetske baze SCOPUS i Thomson Rojters. Kako komentarišete taj uspjeh?

Jako je važno da Crna Gora ima dva prestižna časopisa koji pokrivaju ovu oblast, jer mislim da ono što se u njima objavljuje predstavlja osnov svih budućih bavljenja sportskom naukom u Crnoj Gori i daje dobar uvod za sva buduća istraživanja i analize. Ljudi koji rade na časopisima su, zaista, pioniri u ovoj oblasti u regionu; od samog početka su znali šta hoće, imali jasnu viziju razvoja sporta, istrajali su i opstali. Stoga, to što je MJSSM indeksiran u dvije akademske svjetske baze tog nivoa, mislim da dovoljno govori o značaju tog časopisa, ne samo za crnogorsku, već i svjetsku sportsku javnost. To je znak da u Crnoj Gori postoje ljudi koji se ozbiljno bave sportskom naukom, na svjetskom nivou, što opet ide u prilog onom mom uvjerenju da sportska nauka u Crnoj Gori ima svijetlu budućnost.

Rukovodite Crnogorskim olimpijskim komitetom i učestvujete u radu Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako u toj organizaciji gledaju na sportsku Crnu Goru?

Kolege iz MOK-a impresionira činjenica da jedna brojčano mala zemlja, poput Crne Gore, ima toliki broj nevjerovatnih sportskih talenata i da je već na drugom nastupu na Ljetnjim olimpijskim igrama osvojila medalju i to u prilično popularnom sportu, kao što je ženski rukomet. Već odavno su svjesni činjenice da smo sportska nacija, velikih sportskih imena. Svjesni su, međutim, i činjenice da se sport u Crnoj Gori suočava sa velikim problemima, prije svega infrastrukturnim i finansijskim. Međutim, naša višegodišnja uspješna saradnja, dovela je do prijateljskih odnosa, kako sa MOK-om, tako i sa ostalim regionalnim asocijacijama, pa preko Crnogorskog olimpijskog komiteta, mnogo pomažu razvoju crnogorskog sporta.

U kom sportu očekujete prve naredne olimpijske medalje?

Crna Gora, kao što sam rekao, posjeduje nevjerovatne sportske talente i nevjerovatan sportski kvalitet i potencijal. Međutim, teško je iz ove perspektive govoriti u kom sportu se mogu očekivati naredne olimpijske medalje. U timskim sportovima došlo je do smjene generacija, u individualnim takođe, a ima još dosta vremena da se i u sportovima, sa kojima do sada nijesmo učestvovali na Olimpijskim igrama, pojave talenti, koji medaljom mogu obradovati Crnu Goru. Naše djevojke i momci mnogo puta su nas obradovali izuzetnim rezultatima sa velikih svjetskih i evropskih takmičenja, gotovo uvijek su u konkurenciji za medalju, tako da ih očekujem i znam da će ih biti. Ali, kao što sam i mnogo puta ranije rekao, na osvajanje medalje utiče niz različitih faktora, s obzirom na to da je sport nepredvidiv i pun iznenađenja. Imamo više od tri godine da pružimo svu potrebnu pomoć našim sportistima i uradimo sve što je u našoj moći kako bismo im pomogli da prvo izbore vizu za OI, a onda postignu najbolji mogući rezultat i na samim Igrama. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Crna Gora lider u oblasti sportskih nauka (Univerzitet Crne Gore, 17. mart 2017.g.)


Crna Gora lider u oblasti sportskih nauka (Portal Analitika, 17. mart 2017.g.)

18.03.2017. 02:50

Multidiciplinarnost je ključ uspjeha naučne konferencije CSA

Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koja će od 30. marta do 2. aprila biti održana u Budvi, trebalo bi da doprinese kreiranju nove pristupne filozofije o nauci u oblasti sporta kako bi oni koji se njome bave u regionu promišljali i djelovali prema svjetskim trendovima – ocijenio je prorektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Izet Rađo. On je u razgovoru za sajt Univerziteta Crne Gore kazao da očekuje i da će Konferencija, koju organizuje Crnogorska sportska akademija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, podići svijest da mladi postaju nosioci naučnih ideja i misli.

CSA će i ove godine na Konferenciji okupiti vrhunska imena iz oblasti sportskih nauka. Koliko je to važno za dalji razvoj sportske nauke, ali i edukaciju u ovoj oblasti u regionalnom kontekstu?

Sportske nauke trenutno u svijetu su sa nivoa lokane operative prerasle u multidisciplinarne kompleksne projekte i istraživanja. Moram priznati da regionalno dosta zaostajemo za evropskim trendovima. Po mojoj skromnoj procjeni mogu reći slobodno da nešto što je u svijetu bilo aktuelno prije 10 godina, kod nas tek sada postaje tema o kojoj razgovaramo. Pri tome ne mogu reći da su krivi naučni i sportski radnici koji na vrijeme raspolažu informacijama o trendovima u sportskim naukama, ali jednostavno sistemska rješenja koja bi pratila rad na nečemu novome ne postoje. Slušati vrhunska predavanja u oblasti je samo po sebi privilegija, ali ja očekujem da će Konferencija u Budvi doprinijeti više ka podizanju svijesti o poziciji sportskih nauka u drugim sistemima te da će nam predavači prenijeti "filozofiju" i "sistemska promišljanja" vrhunske nauke u oblasti sporta kako bismo i mi promišljali i djelovali prema svjetskim trendovima. Smatram ukoliko predavači uspiju da utiču na filozofiju promišljanja napravićemo ogroman korak ka prosperitetu sportskih nauka u regionu.

Konferencija CSA je visokopozicionirana na mapi sportskih nauka. Je li njena multidisciplinarnost ključ uspjeha ili je sve ipak do „ljudskog faktora“?

Ljudski faktor je uvijek inicijalna kapisla za kreiranje nečeg velikog i dobrog. Mogu slobodno reći da današnja multidisciplinarna platforma Konferencije je samostalna, ali nikada ne bi bila kreirana bez jakih stubova "ljudskog faktora". Danas ta platforma funkcioniše i plovi pravim putem i smatram da trenutno multidiciplinarnost je ključ uspjeha. Naravno, unutrašnja kvaliteta uvijek će zavisiti od ljudskog faktora i potencijala koji kada je pravilno raspoređen čini kvalitet.

Dugogodišnji ste partneri CSA i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore. Šta Vas i ostale kolege iz regiona i svijeta drži već četrnaest godina na okupu?

Povjerenje prije svega, a onda i profesionalizam. Iz svega toga je proizašao zajednički cilj i prijateljstvo. Današnji naš put je usmjeren ka kreiranju kvaliteta i budućnosti za mlade, jer ipak naša profesija je dinamična i promjenjiva, i stalna težnja da pravimo promjenu nas drži okopljene oko cilja, a to je kvalitetan i prosperitetan sistem za mladog čovjeka.

Ove godine na konferenciji će biti oko 100 mladih ljudi – magistranata i doktoranata. Kakva se poruka šalje mladima sa ovakvih konferencija, zašto su one bitne za njih?

Najvažnija stvar jeste što će mladi ljudi uspostaviti prijateljske odnose i družiti se. Doktoranti i magistranti treba da postaju nosioci naučne misli i treba da prosperitetno rade na kreiranju svoje budućnosti, a u tome će im pomoći saradnja i komunkacija sa drugima. Današnja nauka koliko je multidisciplinarna toliko je i timski rad, gdje su mentori i stariji samo zapravo voditelji u cijelom procesu, a nosioci ideje su mladi. Mladi treba da na ovakvim konferencijama shvate kako da razmišljaju izvan dosadašnjih okvira.

Koje odgovore ili dileme, saznanja, očekujete da će dati/dobiti sportske nauke nakon konferencije u Budvi? Šta dalje

Kao što sam već ranije pomenuo, očekujem da će konferencija doprinijeti u kreiranju nove pristupne filozofije te da će se podići svijest da mladi postaju nosioci naučnih ideja i misli. Današnje životne okolnosti diktiraju stalnu potrebu za svježom i zdravom energijom, novim motivim i izazovima u nauci i sportu. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Multidiciplinarnost je ključ uspjeha naučne konferencije CSA (Univerzitet Crne Gore, 14. mart 2017.g.)

14.03.2017. 21:42

Program Konferencije CSA 2017

11.03.2017. 14:17

Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke

Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije "Transformacioni procesi u sportu - sportska dosignuća", koja će u Budvi biti održana od 30. marta do 2. aprila, pozicionira Crnu Goru i sve njene institucije visoko, ne samo na evropskoj, već i na svjetskoj mapi organizatora naučnih konferencija ovog profila. To je ocijenio profesor dr Kemal Idrizović, prodekan za nauku na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i predsjednik Organizacionog odbora Konferencije. Sa njim smo razgovarali o Konferenciji koja će se baviti aktuelnim temama iz svih oblasti sportske nauke i sportske medicine i biti povod za prezentacije najnovijih istraživanja i promociju mladih istraživača.

U Budvi će krajem mjeseca biti organizovana 14. konferencija CSA. Po čemu će se ova razlikovati od prethodnih? U čemu se ogleda njena inovativnost?

Tako je! Ova Konferencija će se u odnosu na prethodne razlikovati u tome, što će se u mnogim stvarima koje se tiču njene organizacije otići korak naprijed. Broj učesnika, pozivni predavači, kvalitet prihvaćenih radova, raznolikost i brojnost sredina iz kojih dolaze predavači su samo neki od njih.

Šta je glavni cilj konferencije i koje rezultate očekujete?

Glavni cilj Konferencije ostaje kao i do sada isti, a to je prezentacija najnovijih naučnih saznanja u prostoru kineziologije i njoj bliskih naučnih polja, kao i prevazilaženje jaza, koji u ovoj oblasti postoji između naučne djelatnosti i aplikativnosti naučnih saznanja do koji se tim putem dolazi.

Prema najavama, čini se da će konferencija u Budvi kvalitetom nadmašiti prethodne. Koliko učesnika, odnosno izlagača očekujete, iz kojih država i kontinenata dolaze?

Oko toga nema ni najmanje dileme. Već sa prošlogodišnjom Konferencijom, postavljeni su tako visoki standardi, da, i da se ostalo na istom nivou, sa aspekta kvaliteta ne bi bilo ničega što nije izuzetno. Međutim, i pored toga, otišlo se nivo više. Na Konferenciji će se naći 121 učesnik, odnosno 183 autora i koautora iz 23 države širom svijeta. Pored, prije svega, Crne Gore, biće prisutni naučnici iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Irana, Iraka, Kosova, Litvanije, Nigerije, Kine, Poljske, Katara, Rusije, Saudijske Arabije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švajcarske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. To znači da će po prvi put biti prisutni učesnici sa četiri različita kontinenta: Evrope, Azije, Afrike i Sjeverne Amerike.

Ko su ovogodišnji predavači po pozivu?

Ovogodišnji predavači po pozivu su eminentna imena iz cjelokupnog naučnog prostora koje pokrivaju sportske nauke, a to su: prof. dr Ali Reza Amani sa Shomal Univerziteta iz Irana, prof. dr Marko Stojanović sa Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Ines Varela-Silva sa Loughborough Univerziteta iz Engleske, prof. dr Mutlu Turkmen sa Bartin Univerziteta i prof. dr Robert C. Schneider sa Državnog Univerziteta iz Njujorka.

Zašto ste odabrali navedene teme radionica, odnosno predstavnike institucija koje stoje iza izlagača u najavljenim radionicama?

Ni u ovom dijelu nije se htjelo odstupiti od standarda na kojima se zasniva jedna kvalitetna Konferencija. To znači da se vodilo računa o aktuelnim temama i aktivnostima u kojima učestvuje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, odnosno njeni članovi i zaposleni, pa će tako prof. dr Narcis Gusi iz Svjetske zdravstvene organizacije i Goran Šašić iz ULEB-a realizovati svoje radionice sa vrlo interesantnim temama.

Najavljen je dolazak oko 100 doktoranata i magistranata na konfernciju. Da li je ovo prvi put da studenti učestvuju u ovolikom broju kao delegati na konferenciji?

U ovolikom broju svakako prvi put, tako da smo i u tom dijelu postigli jedan od najznačajnijih ciljeva Konferencije, a to je učešće mladih naučnika i široki transfer najnovijih naučnih saznanja.

Kako Vi kao predsjednik Organizacionog odbora rangirate Konferenciju u okruženju, a kako šire?

Mislim da sam sa svim prethodnim što sam kazao na ovo pitanje već odgovorio, ali nije na odmet to i posebno istaći i kazati da se ovom i ovakvom Konferencijom Crna Gora i sve njenje institucije, koje učestvuju u organizaciji ovakvog jednog skupa visoko pozicioniraju, više ne samo na evropskoj, već sada i na svjetskoj mapi organizatora naučnih konferencija ovakvog profila.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore uvodi zdrave stilove života. Zašto je to važno?

Na ovo pitanje postoji veliki broj odgovora, odnosno faktora koji su uticali na našu odluku i podršku Univerziteta Crne Gore da to i realizujemo. Prije svega, razlozi su humanističkog tipa i odnose se na činjenicu da savremeni način života ne nudi mogućnost zdravog i kvalitetnog odrastanja, a kasnije i svakodnevnog života jednog odraslog čovjeka i žene. Kako je programirana fizička aktivnost jedini pravi način da se problem hipokinezije i svih posljedica koje ona nosi riješi, morali smo djelovati i to smo uradili uvođenjem zdravih stilova života u visokoškolsku nastavu. Takođe, uvođenjem ovog programa, istrajaćemo u namjeri da povećamo kvalitet realizacije nastave ovog predmeta u crnogorskim školama. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke (RTV Budva, 9. mart 2017.g.)


IDRIZOVIĆ: Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke (Pink M, 9. mart 2017.g.)


Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke (Portal Analitika, 9. mart 2017.g.)

10.03.2017. 18:44

<< Prva < Prethodna [1 / 47] Sljedeca > Posljednja >>
Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2015 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player