FSFV

Nastavni kadar

#prof. dr Duško Bjelica
sportmont@t-com.me


#doc. dr Stevo Popović
stevop@ac.me


#prof. dr Kemal Idrizović
kemo@t-com.me


#prof. dr Miroslav Kezunović
miroslavkezunovic@gmail.com


#prof. dr Rašid Hadžić
rera@t-com.me


#doc. dr Dragan Krivokapić
dr.agan@t-com.me


#doc. dr Jovica Petković
jovicapetkovic@t-com.me


#doc. dr Aldijana Muratović
adamuratovic@yahoo.com


#mr Ivan Vasiljević
vasiljevic.ivan301@gmail.com


#mr Danilo Bojanić
bojanic_danilo@yahoo.com


#Marija Bubanja
marijabubanja@ymail.com


#mr Jovan Gardašević
joco.g@t-com.me


#mr Rajko Milašinović
r.milasinovic78@gmail.com


#dr Milovan Ljubojević
milovanlj@yahoo.com


Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2018 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player