FSFV

Sastanak ENRESSH COST akcije u Sofiji, 7-8. mart 2017.g.

Predstavnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore: Dekan, doc. dr Stevo Popović i saradnik u nastavi, mr Jovan Gardašević, učestvovali su na drugom sastanku radnih grupa u okviru ENRESSH (Evropska mreža za evaluaciju istraživanja u društveno humanističkim naukama) COST akcije (CA15137) održane u Bugarskoj u periodu 7-8. marta 2017. godine na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji.

Oba naša predstavnika su učestvovala u radu treće radne grupe (WG3) u okviru koje su se bavili evaluacijom istraživanja u oblasti društveno-humanističkih nauka, odnosno oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, dok je profesor Popović u svojstvu CM-a (committee member) zastupao interese Crne Gore na sastanku predstavnika svih zemalja učesnica i učestvovao u donošenju plana i programa rada za naredni grant period kao i u usvajanju budžeta za pomenuti period.

* * *


Predstavnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na sastanku ENRESSH-a (Portal Analitika, 9. mart 2017.g.)


Predstavnici Fakulteta za sport na drugom sastanku ENRESSH (Vijesti, 9. mart 2017.g.)


PREDSTAVNICI UCG u Sofiji na sastanku o evaluaciji istraživanja u oblasti sporta (Pink M, 9. mart 2017.g.)


Na ENRESSH sastanku o evaluaciji istraživanja u oblasti sporta (Univerzitet Crne Gore, 08. mart 2017.g.)

08.03.2017. 23:44

Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2018 Sport Mont

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player